آهنربای دائمی درایو مستقیم

  • Permanent magnet direct-drive electric roller

    غلتک برقی مغناطیسی دائمی

    عرض باند (میلی متر) طول (میلی متر) قطر (میلی متر) قدرت (KW) گشتاور (KNm) سرعت نوار (متر بر ثانیه) 500 650 500 5.5-11 0.54-1.09 2.5 650 800 500 800630 5.5-45 0.54-5.65 1.25 -2.5 800 950 500 ~ 800 5.5-132 0.43-16.72 1-3.15 1000 1150 500 ~ 1400 7.5-500 0.46-69.96 1-5 1200 1400 500 ~ 1400 15-630 0.74-88.16 1-5 1400 1600 800 ~ 1400 550710 4.39-99.35 1-5 1600 1800 1000 ~ 1400 110-800 11-111.94 1-5